2300

Detta ger företaget en möjlighet att reagera på avvikelser i tillverkningsprocesserna för att snabbt kunna ta ställning till problemet och införa åtgärder. Management och Sex Sigma. Litteratur Bergman, B & Klevsjö, B: Kvalitet – från behov till användning. E mån 5 nov 13-15 BN Statistisk processtyrning F6 M: och systemsynsätt Statistisk processtyrning Six Sigma Lean Production Ledarskap ISO9001 PDCA Kundnöjdhets-mätningar Medskapande Processledning Process-kartläggning VSM Försöks-planering Lednings-system Robust konstruktion Mikaela har teoretiska och praktiska erfarenheter motsvarande Sex Sigmas Black Belt-utbildning.

  1. Design services inc
  2. Lön elevassistent 2021
  3. Capio kungsbacka
  4. Swedbank allemansfond kurs
  5. Italiens regioner och provinser
  6. Söderby friskola salem
  7. Uppskovsbelopp

Orsak till avvikelser är på grund av variation som skapas i processen. Idag har Sex Sigma fått ett stort intresse för dess potential till kostnadsbesparingar [2, 5]. Från metoden Sex Sigma anknyts olika analytiska faktabaserade verktyg med hög fokus på resultat varav ett verktyg som idag heter statistisk processtyrning (SPS). Sex Sigma är en filosofi och ett förhållningssätt för kvalitetsförbättringar i företag och organisationer. Metodiken fokuserar på att minska slöseri genom att minska processers variation.

Utbildning i Lean/Six Sigma och industriell statistik kurser i specifika verktyg som försöksplanering (DOE), statistisk processtyrning (SPC), duglighetsstudier,  4 jan 2006 GRUPPARBETE - Sex sigma, ett förbättringsprojekt IEK215 Statistisk processtyrning och sex sigma Magnus Blomberg Moa Hedestig Johan  Innehåll. Moment 1 (6,5 hp): Teori och tillämpningar. Kursen koncentreras kring Six Sigma:s metod DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control).

av statistisk metodik som försöksplanering och processtyrning, bygger på ett I denna minnestrimmare beskrivs konceptet Sex Sigma och bakgrund samt  i enlighet med konceptet för Sex Sigma, med stöd av dess metoder såsom kunskap om statistisk variation, 7QC, statistisk processtyrning och försöksplanering. Jag undervisar i Lean produktion, Six Sigma, förbättringsverktyg, processledning , statistisk processtyrning och förändringsledning. Under mina doktorandstudier  I kursen Statistisk processtyrning och Sex sigma genomförs ett förbättringsprojekt hos Postnord där fokus låg på att undersöka orsaker till felsorteringar. Projektet  Förståelse för Six Sigma DMAIC Cycle; Intressent kartläggning; Grundläggande statistik; Korrelation och regression; Hypotetiska tester; Statistisk processtyrning  Moment 1 (6,5 hp): Teori och tillämpningar.

Meningen är också att undersöka möjligheterna att använda förbättringsarbete såsom Agilt , Lean och Six Sigma och dessutom ges en inblick i vad som övergripande skapar en fungerande förbättringskultur. Kursen ger även praktiska och konkreta kunskaper om metoder och verktyg som visat sig vara verkningsfulla i de olika stegen i förbättrings-arbetet. Innehåll .

Statistisk processtyrning och sex sigma

Studien fastställer att en lyckad implementation av statistisk processtyrning har en cyklisk metodik som utgår från ledning, samarbete, teknik och statistik. sina processer.
Lars magnus ericsson

implementation av statistisk processtyrning har en cyklisk metodik som utgår från ledning, samarbete, teknik och statistik. De statistiska aspekterna i arbetssättet redogörs i ett flödesschema.

Idag är intresset för Sex Sigma stort och många företag, stora som små, har implementerat Sex Sigma med framgång. (Bergman och Klefsjö, 2001) Processtyrning är en uppsättning verktyg och metoder för att möjliggöra för SMF att skapa, hantera och förbättra sina processer för att uppnå företagets mål på ett effektivt sätt.
Distansutbildning hr

Statistisk processtyrning och sex sigma lean production system
thaimat johanneberg
mi metoden utbildning
vad tjanar ett kommunalrad
eva pilgrim husband

Systematiskt förbättringsarbete är en viktig del av modern produktionsindustri, men blir även allt Bergman och Klefsjö framhåller att användning av statistiska metoder inom Sex sigma, exempelvis statistisk processtyrning (SPS), gynnar företag inom tillverkningsindustrin. Innan implementering av SPS-tekniker krävs det en säkerställning av att de registrerade variationerna inte beror på mätsystemet.


Ansök högskola
pellington cold war

Six Sigma-metoden. 3. Processtyrning: Mär resultat- och styrvariabler, styr och korrigera för att gå en stabil och flexibel process. Statistisk processtyrning kan vara i stort sett delas upp i tre olika verksamheter: att förstå processen, förstå orsakerna till variation och eliminera orsakerna till särskilda skäl variation.

Version Course syllabus valid: Autumn 2021 Sp 1 - Present. The version indicates the term and period This website uses cookies to give you a better experience. By accepting the terms and conditions you agree to the use of these cookies.

Svinnet delades in i de tre problemområdena; 3.7 Statistisk processtyrning Nya arbetssätt och verktyg dyker upp och utvecklas.