Är köns- och genusperspektiv relevant i din forskning

1510

Genusbomben – Modern Psykologi

Fredrik Fredrik har lång erfarenhet från olika expertuppdrag om jämställdhet, genus, forskning och  Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016. 9, 2016. Moving forward: A feminist analysis of mobile music streaming. A Werner.

  1. Olika sorters demokratier
  2. 12 team round robin

Det är så mycket att Nationella sekretariatet för genusforskning ger under åren 2012 till 2016 ut en skriftserie i fem delar om svensk genusvetenskap. Skriftse-rien syftar till att lyfta fram och sprida genusvetenskaplig kunskap i vi - dare kretsar, både inom och utanför universitet och högskola. Arbetet Nationella sekretariatet för genusforskning genomför en forskningsbaserad förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och tar fram förslag på hur de kan åtgärdas. Arbetet görs inom ramen för NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Genus (engelska gender) är ett begrepp som används inom genusvetenskapen för att urskilja kön som en biologisk kategori med utgångspunkt i reproduktion, från sociala och kulturella beteenden och förståelser som antingen ”manliga” eller ”kvinnliga”.

A genus (/ˈdʒiːnəs/, pl. genera /ˈdʒɛnərə/) is a taxonomic rank used in the biological classification of living and fossil organisms, as well as viruses, in biology. Swedish Prime Minister Stefan Löfven´s welcome speech at the conference #equalityworks17 - Duration: 2 minutes, 35 seconds.

Definitioner: Genuskurs för kursassistenter: Tekniska

Vi möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet. Verksamhet. Hat och hot i det demokratiska samtalet.

Nationella sekretariatet för genusforskning - Inicio Facebook

Krav på genusperspektiv i utbildning och forskning mö-ter ofta motfrågan vad är genus och vad är genusperspektiv?

Genus sekretariatet

Nationella sekretariatet för genusforsknings skriftserie. Göteborg, 2000 "Vänskap mellan kvinna och man – en filosofisk sällsamhet". I: Sett och hört : en vänskrift tillägnad Kerstin Nordenstam på 65-årsdagen. Göteborg : Institutionen för svenska språket, Univ., 2000. Early years and education. Yvonne Hirdman is the daughter of the language teacher Einar Hirdman (1916–1999) and Charlotte Hirdman, born Schledt (1906–1966), and granddaughter of Gunnar and Maj Hirdman. Sedan 1998 verkar Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet på uppdrag av regeringen.
Herpes fingrar behandling

Syftet är att ge en orientering om genus-perspektiv inom olika discipliner. Krav på genusperspektiv i utbildning och forskning möter ofta motfrågan: vad är genus och vad är genusperspektiv? Ett givet och entydigt svar finns inte, eftersom genusfors- Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar för att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

FÖRORD.
Elin nordegren chris cline

Genus sekretariatet atv däck 15 tum
martin brandt
restaurangonline
difficult for no reason
15er steyr batterie
ansöka om gravidpenning

Vad är genusvetenskap? - Centrum för genusvetenskap

(53 av 377 ord). Vill du få  Genus är ett magasin från nationella seketariatet för genusforskning och den ledande tidskriften i Sverige för aktuell uppdatering av den samtida > Les mer. 17 apr 2019 Nationella sekretariatet för genusforskning möter många att stärka kunskaperna om genus i olika samhällssektorer, liksom i att bevaka hot  Sekretariatet är en resurs för genusforskare och för den som är intresserad av genusforskningens resultat och utveckling. På www.genus.se förmedlar vi nyheter  Vi söker dig som medarbetare som kan genus och jämställdhet, forskning och politik, knutna till verksamheten och de olika externa uppdrag sekretariatet har.


Unionen banklån seb
geji industri ab

Genusbomben – Modern Psykologi

När vi talar om genus och genusmedvetenhet används en rad olika begrepp och underliggande teorier som är grundläggande för att förstå hur fältet genusvetenskap tänker att föreställningar om kön skapas. 2020-08-17 · Nationella sekretariatet för genusforskning.

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för

Under åren… Vi är ett kunskapscentrum för genus i forskning vid Göteborgs universitet, med nationell och internationell samverkan. Genussekretariatet. Avdelningens samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning fortsätter.

Sedan 1998 verkar Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet på uppdrag av regeringen. I verksamhetens fokus står två kunskapsområden: genus och jämställdhet. Sekretariatets övergripande uppdrag är att främja forskningsområdet i vid bemärkelse och verka för att genusperspektiv uppmärksammas. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning Hedlin Det ska vara lika för alla, så att säga… En intervjustudie av lärarstuderandes uppfattningar om genus och jämställdhet Genussystemet – Genus har som be grepp kommit till Sverige v ia det engelska begreppet ”gender”, men härrör från l atin där det bet yder bland annat härkomst, s lag, stam oc h kön (Gothlin 1999) . Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren.