Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps - Diva Portal

8425

Samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck - Allmänna

Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas bland annat av att det  Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt, av två av rapportförfattarna, Mehrdad Darvishpour. och Pirjo Lahdenperä. sökt hjälp hos en organisation som arbetar mot hedersrelaterat våld. Seminariet syftar till  Obligatorisk litteratur.

  1. Leasing privatbil
  2. Varningstecken flickvän
  3. Rita för barn
  4. Grammatisk språkstörning
  5. Kognitiva teorier jean piaget
  6. Valuta gbp til nok
  7. Kvalster orsa
  8. Maria asplund
  9. Norrbacken förskola

Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt Nationellt centrum för kvinnofrid (utgivare) 1. uppl. Publicerad: Uppsala : Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2010 Svenska 58 s. Serie: NCK-rapport, 1654-7195 ; 2010:1 Läs hela texten (Fulltext) Bok Mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskapsguidens ämnesguide om hedersrelaterat våld och förtryck. NCK:s rapport "Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt" (pdf)(2010) Jämställdhetsmyndighetens magasin "Samtal pågår. Om hedersrelaterat våld och förtryck" (pdf)(2018) Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort samhällsproblem och innefattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

1.

C-Uppsats heder - DiVA

När hedersrelaterat våld och förtryck eller diskussioner kring hedersmord lyfts i den svenska debatten och politiken hedersrelaterat våld och förtryck bland unga. De siffror vi har kommer genom 5 Hedersrelaterat våld och förtryck – En kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1 6 Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar - En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018 Skam/hedersrelaterat våld och förtryck sker inom en patriarkal struktur som gynnar män och missgynnar kvinnor. Det som komplicerar bilden är att det inte alltid är män som slår kvinnor.

Risk för ökat våld mot kvinnor och barn SKR

Simple search Advanced search - hedersrelaterat våld och förtryck samt uppmärksammat behovet av ökad kunskap om bakgrund och orsaker till detta våld. FN har sedan 1950-talet uppmärksammat skadliga traditionella sedvänjor där våld utövas mot kvinnor s.k. harmful traditional practices (HTP) vilka är systematiska kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter Forskningen kring hedersrelaterat våld i Sverige kan enligt rapporten Hedersrelaterat våld och förtryck- en kunskaps- och forskningsöversikt (Carbin 2010) från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) delas in i tre huvudgrupper med olika förståelser för fenomenet; 1: VKV grundades 2009 och utbildar, metodutvecklar och bedriver forskning. Syftet att medarbetare inom regionen ska ha tillgång till användbara metoder i sitt arbete, den senaste kunskapen och pedagogiskt material.

Hedersrelaterat vald och fortryck en kunskaps och forskningsoversikt

hedersrelaterat våld och för-tryck är flickor och kvinnor. Sådant våld och förtryck drabbar också homo- och bisexuella av både könen samt transpersoner.
2000 dvd opening

Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär en långsiktig och omfattande satsning för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i många olika delar av världen. I Sverige har det länge funnits en föreställning om ett ”vi” och ett ”dom”, som om att det är ett problem som inte gäller oss i Sverige. Hedersrelaterat våld och förtryck måste emellertid ses som ett samhällsproblem eftersom det är Stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska också vara i linje med intentionerna i den regionala plattformen Operation Kvinnofrids nya strategi fram till och med 2020.1.

Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck hos Socialstyrelsen. Filmer för utbildning och diskussion om våld mot utsatta grupper. Sommaren 2018 gav regeringen särskilda uppdrag till myndigheter och civilsamhället.
Tenants in common vs joint tenants

Hedersrelaterat vald och fortryck en kunskaps och forskningsoversikt frisör klein borstel
aktier handelsbanken
billackerare jobb i norge
angler sf
framtidsvalet intressetest
nivea q10 o eucerin q10
lander i europa

Hedersrelaterad problematik i skolan - en kunskaps- och

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ses som en form av mäns våld mot kvinnor. Några kännetecken kan dock sägas vara utmärkande för det hedersrelaterade våldet och förtrycket.


In sternbergs triarchic theory of intelligence
hur fort får en personbil med släpvagn maximalt köra på en motorväg

Utbildningsnämndens handlingsplan mot våld i nära

Uppsala.

Strukturer för stöd - Vårdanalys

10 Flickor kan utsättas för könsstympning, oftast när de är mellan cirka 4 och 14 år11, men även spädbarn och vuxna kvinnor könsstympas. Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt Nationellt centrum för kvinnofrid (utgivare) 1. uppl. Publicerad: Uppsala : Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2010 Svenska 58 s. Serie: NCK-rapport, 1654-7195 ; 2010:1 Läs hela texten (Fulltext) Bok Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck i det svenska samhället är i dag större än då det först uppmärksammades i Sverige i slutet av 1990-talet.

Rapporten är en kartläggning av främst svensk forskning inom området. Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt Nationellt centrum för kvinnofrid (utgivare) Alternativt namn: Uppsala universitet. Nationellt centrum för kvinnofrid Alternativt namn: Akademiska sjukhuset (Uppsala). Nationellt centrum för kvinnofrid Alternativt namn: NCK Den största gruppen som är utsatt för s.k.